Säännöt

Nämä säännöt koskevat Tampere Maratonia ja sen kaikkia juoksumatkoja lukuun ottamatta lasten minimaraton-tapahtumaa. Tapahtumaan osallistuvat juoksijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Tampereen Maratonklubi Ry.

Matkat

Tapahtuman matkoina ovat maraton, puolimaraton, maratonviesti sekä varttimaraton. Matkat ovat tarkkuusmitattuja. Maratonilla juoksija juoksee n. 10,5 km reitin neljä (4) kertaa, puolimaratonilla kaksi (2) kertaa ja varttimaratonilla yhden (1) kerran. Juoksija vastaa itse oikein juostujen kierrosten määrästä.

Sarjat

Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekä vuosittain päätettävät ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja valitsee oikean juoksusarjan ja -matkan. Viestimaratonilla on ainoastaan yksi sarja.

Viestimaraton

Tapahtumaan rekisteröityessään viestijoukkue ilmoittaa myös juoksijoiden juoksujärjestyksen. Juoksujärjestystä ja osallistujia voi muuttaa ilmoittamalla siitä tapahtuman järjestäjälle riittävän ajoissa. Juoksujärjestystä ja osallistujia voi muuttaa veloituksetta ennakkoilmoittautumisen päättymiseen asti. Tämän jälkeen muutoksista peritään 10 € suuruinen korvaus. Lopullinen joukkue ja juoksujärjestys tulee olla tapahtuman järjestäjän tiedossa viimeistään kaksi tuntia ennen tapahtuman lähtöä. Viestijoukkue voi olla sekajoukkue.

Viestin vaihto tulee suorittaa erikseen merkityllä vaihtoalueella.

Ilmoittautuminen

Tapahtumaan ilmoittaudutaan maksamalla osanottomaksu ohjeiden mukaisesti järjestäjälle. Ilmoittautuminen tapahtuu internetin kautta osoitteessa http://tamperemaraton.tapahtumiin.fi/. Maksumenettelyt ja maksun suuruus päätetään vuosittain.

Juoksunumero

Osallistuja on velvollinen pitämään osanottajanumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa. Numerossa olevia mainoksia ei saa peittää eikä poistaa. Juoksunumero tulee noutaa viimeistään tuntia ennen omaa lähtöä tapahtuman kilpailukansliasta.

Kilpailuaika

Kilpailun maksimisuoritusaika on kuusi (6) tuntia maratonilla ja neljä (4) tuntia puolimaratonilla.

Ajanotto

Osallistujille otetaan aika ajanottojärjestelmän kautta. Ajanottochippi on valmiiksi kiinnitetty juoksunumeroon. Chippiä ja juoksunumeroa ei tarvitse palauttaa tapahtuman järjestäjälle.

Juoksun keskeyttäminen

Jos osanottaja keskeyttää juoksunsa, hänen tulee siitä ilmoittaa lähimmälle huoltopisteelle.

Osanoton peruminen ja muutosturvamaksu

Osanottoa juoksuun ei voi perua, eikä ilmoittautumismaksuja palauteta missään tapauksessa. Siirroista ja muutoksista peritään käsittelymaksu. Lääkärintodistuksella osallistuja voi kuitenkin siirtää osallistumisensa seuraavalle vuodelle tai toiselle henkilölle. Lääkärintodistus tulee toimittaa järjestäjille ennen juoksua tai postitse toimitettuna siten, että se on päivätty viimeistään juoksupäivälle. Osanotto voidaan siirtää vain yhden kerran.

Maksamalla muutosturvamaksun verkkoilmoittautumisen yhteydessä osallistuja voit tehdä seuraavat muutokset: osallistumisen siirto seuraavalle vuodelle työmatkan, kertausharjoituksen tai muun pakottavan syyn takia. Osallistumisen voi myös siirtää toiselle henkilölle tai vaihtaa matkan lyhyempään. Ilman muutosturvamaksua muutokset ovat mahdollisia kisakansliassa tai kilpailunjohtajan ohjeen mukaan.

Ilman muutosturvamaksua tehdyistä vastaavista muutoksista peritään käsittelymaksu. Viestijoukkueiden kokoonpanoa voi vaihtaa ilman käsittelymaksua.

Valokuvaus

Tapahtumassa on mukana tapahtumanjärjestäjän valokuvaajia. Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus Tampere Maratonilla otettuihin kuviin ja videoihin. Valokuvat ovat veloituksetta juoksijoiden käytettävissä.

Palkinnot

Tapahtuman osallistujamitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat ja sarjojen parhaita. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen.

Tulokset

Jokainen oikeaan aikaan lähtenyt ja määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen. Tämän lisäksi ajanottojärjestelmä antaa juoksijalle ns. nettoajan, joka mittaaminen käynnistyy juoksijan ylittäessä lähtömaton. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla.

Osoitetiedot

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä kiellä.

Vastuu

Jokainen juoksija osallistuu omalla vastuullaan. Tarkistathan vakuutusturvasi ennen kilpailua.

Tietosuojaseloste

Tapahtuman tietosuojaselosteeseen voit tutustua alta: